HYVINVOINTI-SUOMEN LIIKUNTAYMPÄRISTÖT TEEMAHANKE 2011-2012
14 Liikuntatieteelliset tutkimuskeskukset

 
Kuvaus
 
Sotien jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen on perustunut paitsi lainsäädäntöön myös tiedolle ja tutkimukselle. Yliopisto- ja korkeakouluverkosto on ulotettu kattamaan koko maan samoin kuin urheiluopistoverkosto. Varsinaisia liikunnan tärkeimpiä valtakunnallisia tutkimuslaitoksia edustavat Jyväskylän liikuntatieteellinen laitos (1963) ja UKK-instituutti (1980).

Jyäskylän liikuntatieteellinen tiedekunta:
Jyväskylän liikuntatieteellinen tiedekunta edustaa sotien jälkeistä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista, jonka yhtenä painopisteenä on ollut kansanterveys ja perusliikunta. Liikuntatieteellisen tiedekunnan tehtävävänä ovat väestön terveyden edistäminen, liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoiden koulutus, tuottaa tutkimustietoa liikunta- ja terveyskulttuurin kehittämiseksi ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tavoitteena on terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen ja ylläpitäminen elämänkulun eri vaiheissa.

UKK-instituutti:
Tampereen Kaupin urheilupuistoon sijoittuvassa UKK-instituutissa tutkitaan liikunnan terveysvaikutuksia ja terveysliikunnan edistämistä. Tavoitteita ovat väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta, liikkumisen turvallisuus ja terveysliikunnan edistäminen.
 
Historia
 
Jyväskylän liikuntatieteellinen tiedekunta:
1860-luvullla liikunta tärkeä osa Jyväskylän opettajaseminaarin kasvatusta ja opetusta
1963 Liikuntatieteellinen opintosuunta aloitettiin Jyväskylässä kasvatusopillisen korkeakoulun filosofisessa tiedekunnassa.
1968 koulutusala sai oman tiedekuntansa.
1971 presidentti Urho Kekkonen ilmoitti voimavarojen keskittämisestä Jyväskylään.

 

 
Ilmiöön liitetyt kohteet
 
Viveca-tutkimuskeskus, Jyväskylä Jyväskylän yliopiston ja Hippoksen liikuntaympäristöt
Yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan rakennus, Jyväskylä Jyväskylän yliopiston ja Hippoksen liikuntaympäristöt
UKK-instituutti, Tampere Kaupin urheilupuisto